Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu: Trần Cao Châu

Download

Người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu: Nguyễn Trung Kiên

Download

DLG: đã nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Download

Người nội bộ công ty đăng ký mua thêm cổ phiếu: Bùi Pháp

Download

CBTT quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ 2018

Download

CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Download

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30

Download

CBTT công văn giải trình về việc chênh lệch số liệu, KQKD trước và sau kiểm toán trên 5% tại BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2017

Download

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty phụ trách tài chính đối với bà Vũ Thị Hải.

Download

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thị Hải và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty với ông Trần Cao Châu.

Download

Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Phạm Anh Hùng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Trung Kiên

Download

Ông Trần Cao Châu thôi làm TV.BKS từ 30.3.2018

Download

CBTT về việc Sở Kh&ĐT tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download

CBTT QD HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download

Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018

Download

CBTT Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Download

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan

Download

CBTT QĐ HĐQT vv miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phan Xuân Viên

Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Download