Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Giải trình chênh lệch LNST trên 10% tại BCTC quý 3 năm 2019

Download

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Download

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Bùi Pháp

Download

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH SX - TM - DV Đồng Phú Hưng

Download

Thoái vốn tại Công ty CP Điện Mặt trời DLG Ninh Thuận

Download

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ: Bùi Pháp

Download

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 32

Download

Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán đối với ông Đỗ Thành Nhân

Download

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Cao Châu

Download

Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Trung Kiên

Download

Giải trình liên quan đến BCTC soát xét bán niên năm 2019

Download

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên

Download

Giải thể chi nhánh Công ty CP chế biến gỗ Đức Long Gia Lai tại Đà Nẵng

Download

Báo cáo không còn là CĐ lớn: PYN ELITE FUND

Download

Thoái vốn khỏi Công ty TNHH SX-TM-DV Đồng Phú Hưng và giải trình chậm CBTT

Download

Giải trình liên quan BCTC chuyển từ lỗ quý 1/2019 sang lãi quý 2/2019.

Download

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Download

QĐ HĐQT vv triển khai thực hiện thay đổi mục đích sử dụng vốn

Download

Giải trình chênh lệch LNST trên 10% tại BCTC riêng lẻ và hợp nhất quý 2 năm 2019

Download

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Nguyễn Trung Kiên

Download