An sinh xã hội

Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp luôn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ giảm nghèo, đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh doanh, thời gian qua, Đức Long Gia Lai đã tham gia hỗ trợ nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung, tập trung vào các lĩnh vực hỗ trợ chủ yếu: y tế, giáo dục, thiên tai, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà ở cho người nghèo…góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, giữ vững an sinh xã hội trong cả nước.  

Những chương trình an sinh xã hội tiêu biểu Đức Long Gia Lai tham gia hằng năm: 

  • Trao tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán tại các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Đăk Nông…
  • Tham gia ủng hộ xây dựng cầu treo dân sinh, đường sá, cầu cống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa
  • Thường xuyên ủng hộ các Quỹ Chất độc da cam, Quỹ Vì người nghèo
  • Ủng hộ sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP Việt Nam
  • Hỗ trợ kinh phí hội thao các tỉnh Tây Nguyên
  • Tích cực trong công tác ủng hộ các chương trình từ thiện do Bộ, Ngành Trung ương và Địa phương tổ chức.