Dự án BOT Đăk Nông

Tên dự án:

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn Km817- Km887 tỉnh Đăk Nông theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án BOT Đăk Nông)

Hình thức đầu tư:

Theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Quy mô:

Dự án có tổng chiều dài trên 55Km với tổng mức đầu tư gần 1.391 tỷ đồng chia làm 10 gói thầu thi công. 

Trạm thu phí: 

Hai trạm thu phí đặt tại Km 1878+600 (Km 818+600 QL14) và Km 1946+400 (Km 886+400 QL14). Thời gian thu phí hoàn vốn: Khoảng 17 năm. Phương thức khai thác hoàn vốn: Thông qua 02 trạm thu phí với mức phí  theo thông tư 159/2013/TT-BTC năm 2015 bằng 3 lần và đến 01/2016 tăng lên 3,5 lần so với mức cơ bản tại Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính.