Dự án BOT Gia Lai

Tên dự án:

Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn từ TP. Pleiku đến Cầu 110 theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án BOT Gia Lai).

Hình thức đầu tư:

Theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Quy mô:

Dự án có tổng chiều dài 57,6 Km với tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, dự án được chia làm 9 gói thầu xây lắp và 2 gói thầu trạm thu phí. 

Trạm thu phí: 

Xây dựng 02 trạm thu phí tại Km 1610+800 (Km542+800 QL14) và Km 1667+470 (Km607+500 QL14). Thời gian thu phí hoàn vốn: Khoảng 22 năm 01 tháng. Phương thức khai thác hoàn vốn: Thông qua 02 trạm thu phí với mức phí  theo thông tư 159/2013/TT-BTC năm 2015 bằng 3 lần và đến 01/2016 tăng lên 3,5 lần so với mức cơ bản tại Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính.