Dự án khu trung tâm mở rộng phía đông chư sê

Tổng vốn đầu tư:  2.120 tỷ đồng

Diện tích: 75,1 ha75,1 ha

Dự án bao gồm 3 hạng mục công trình chính:

* Khu trung tâm hành chính xã hội Chư Sê mới

* Khu dân cư tiếp giáp với Trung tâm hành chính thị xã Chư Sê mới và công viên cảnh quan trung tâm

* Khu dân cư dọc tuyến đường Cách Mạng và phần diện tích quy hoạch tiếp giáp  thuộc xã Dun. 

Thời gian: Dự án dự kiến được bắt đầu xây dựng từ năm 2017 và hoàn thành trong năm 2020.