Giới thiệu

Khai thác và chế biến đá Granite: Sở hữu gần 30 mỏ khoáng sản nằm trên địa bàn Tây Nguyên, Việt Nam là nguồn nguyên liệu phong phú để Đức Long Gia Lai cung cấp đá Bazan trụ, đá Granit, đá Gabơro cho 4 nhà máy chế biến đá, công suất 1.000.000 m2/năm, tạo ra các sản phẩm đá Bazan, đá Granit với đủ màu sắc vàng, hồng, đen, tím đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và Quốc tế. 

Dự án