Dự án đầu tư xây dựng Năng lượng tại Bình Thuận

Bao gồm 3 dự án thành phần:

 1. Dự án Nhà máy sản xuất điện mặt trời:

  + Công suất: 200 MW

  + Vị trí dự án: Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

  + Quy mô: Diện tích 309,26 ha

  + Tổng vốn đầu tư dự án: 6.000 tỷ đồng

  + Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

 2. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp Điện Năng Lượng Tái Tạo Đức Phú Gia

  + Vị trí dự án: Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

  + Diện tích: 131,21 ha

  + Tổng vốn đầu tư dự án: 2.800 tỷ đồng.

  + Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Đức Phú Gia (Trực thuộc Tập đoàn ĐLGL)

 3. Dự án Nhà máy sản xuất điện mặt trời

  + Vị trí dự án: Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình và xã Thiện Nghiệp, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

  + Diện tích: 211,6 ha.

  + Tổng vốn đầu tư dự án: 5.000 tỷ đồng

  + Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai (Trực thuộc Tập đoàn ĐLGL)