Dự án điện mặt trời, điện gió tại Côn Đảo

-Tên Dự án:  Giải pháp đầu tư sản xuất, quản lý điện năng toàn diện và bền vững: động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Côn Đảo

- Nội dung: Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Tập đoàn Merica hợp tác đầu tư, sản xuất và cung cấp điện năng liên tục 24/7 và đáp ứng 100% nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế Côn Đảo, Việt Nam.

- Kế hoạch dự án: Xây dựng mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong tương lai và phát triển năng lượng tái tạo theo hình thức phân tán kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại Đức.