Dự án thủy điện Tân Thượng

- Tên dự án: Dự án thủy điện Tân Thượng

- Vị trí dự án: Xã Tân Lâm, huyện Di Linh và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

-Công suất: 27 MW

-Sản lượng điện: 108 triệu KWh/năm

-Tổng vốn đầu tư: 918 tỷ đồng

-Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 9 (Thuộc Tổng công ty Sông Đà)

- Đối tác cung cấp thiết bị cơ điện: Công ty Zhefu Holding Group Co., Ltd (Trung Quốc).