DLG: Doanh thu năm 2016 tăng ấn tượng, đạt 2.472 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất được DLG công bố, kết thúc năm tài khóa 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE:DLG) đạt doanh thu tăng vọt trên 2.472 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm 2015, lợi nhuận đạt gần 103 tỷ đồng, tăng 24% so với năm ngoái.

Kết quả này có được nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử tại 2 nhà máy ANSEN (Trung Quốc) và HANBIT (Hàn Quốc) với mức đóng góp đạt 1.086 tỷ doanh thu. Có thể nói, hoạt động sản xuất linh kiện điện tử đã thật sự phát huy hiệu quả tích cực trong năm 2016 với thị trường tiêu thụ được mở rộng và các đối tác lớn gia tăng đơn đặt hàng. Đây là cơ sở quan trọng giúp DLG tiếp tục đặt ra mục tiêu doanh thu, lợi nhuận cao hơn trong năm mới 2017. Cùng với đó, hoạt động thu phí hoàn vốn trên các trạm thuộc 2 dự án BOT tại khu vực Tây Nguyên mang về cho DLG gần 320 tỷ đồng trong năm vừa qua, góp phần đưa doanh thu, lợi nhuận của DLG gia tăng đột biến trong năm 2016.

Ngoài ra, các lĩnh vực đầu tư sản xuất điện năng từ thủy điện, hoạt động xây dựng, kinh doanh Bất động sản và các lĩnh vực truyền thống tiếp tục đạt được những bước tăng trưởng đáng kể, ghi nhận về cho DLG khoản doanh thu ổn định, lâu dài.

Bước sang năm 2017, lãnh đạo DLG cho biết, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử tiếp tục là nguồn thu chính giúp DLG tạo bước đột phá về doanh thu lợi nhuận, dự kiến năm 2017 doanh thu từ 2 lĩnh vực này sẽ gia tăng từ 30-40% so với năm 2016 vừa qua.

MT