DLG ký hợp tác phát triển toàn diện với thành viên Tập đoàn Lotte

Ngày 19/6/2017, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) và Tập đoàn CY (thành viên của Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) về các lĩnh vực xây dựng, cầu đường, năng lượng, bất động sản, xuất nhập khẩu.
Theo đó, DLG và CY sẽ thành lập một công ty liên doanh để làm nhà thầu chính các công trình xây dựng cho Tập đoàn LOTTE trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, công ty liên doanh này sẽ cung cấp, lắp các thiết bị điện nước, nội thất và đèn led cho các hệ thống siêu thị của Lotte.

Lễ ký hợp tác dưới sự chứng kiến của HĐQT CY và ông Bùi Pháp - CTHĐQT DLG

Trong quá trình hợp tác, hai Tập đoàn cũng sẽ kết nối các quỹ đầu tư lớn trên thế giới để tìm kiếm nguồn tài chính đầu tư vào DLG ở các lĩnh vực năng lượng, bất động sản, hạ tầng...
Đánh giá về quá trình hợp tác, Ông Bùi Pháp, Chủ tịch DLG khẳng định: “Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với DLG. Hiện DLG và CY có nhiều điểm tương đồng, đều hoạt động đa ngành nghề, theo mô hình công ty đa quốc gia. Chính vì vậy, việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cũng như tạo điều kiện giúp hai tập đoàn có thể hiện thực hoá những mục tiêu kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, việc hợp tác này một lần nữa đã khẳng định được uy tín thương hiệu của DLG trên thương trường quốc tế”.