ĐLGL được tạo điều kiện để triển khai các dự án tại TP.HCM

UBND TP.HCM giao các sở, ban ngành thành phố quan tâm và tạo điều kiện cho công ty CP Tập đoàn ĐLGL (ĐLGL) triển khai các dự án tại đây. 

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn ĐLGL triển khai các dự án tại TP.HCM, vừa qua, UBND thành phố có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành quan tâm xem xét, hướng dẫn về thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ĐLGL khi tham gia đầu tư tại TP.HCM.

Đây cũng là nội dung trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2017-2020 được ký kết giữa UBND TP.HCM và UBND tỉnh Gia Lai. Cụ thể, UBND TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận, xem xét và quyết định đầu tư vào TP.HCM, đặc biệt là những Tập đoàn đầu tư đến từ Gia Lai như ĐLGL. 

Tính đến thời điểm hiện nay, ĐLGL đã và đang đầu tư nhiều dự án Bất động sản tại TP.HCM. Hiện đã có 3 dự án đã được khởi công với 2.500 căn hộ, tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng. Các dự án tiếp theo đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiến hành khởi công. 

Đại diện Lãnh đạo ĐLGL cho biết: “Sự hỗ trợ, đồng hành của UBND TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi để các dự án của ĐLGL triển khai nhanh chóng, đây cũng là cơ sở quan trọng để Tập đoàn tiếp tục đầu tư lâu dài và hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách TP.HCM”.
MT