THÔNG BÁO MỜI THẦU


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 
Công ty cổ phần Năng lượng Tân Thượng tổ chức mời thầu chào giá cạnh tranh gói thầu Thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt thiết bị nâng hạ nhà máy thủy điện Tân Thượng.

1. Thông tin chung về dự án:

Công trình: Nhà máy thủy điện Tân Thượng dự kiến xây dựng trên sông Đa Dâng thuộc địa phận xã Tân Lâm, huyện Di Linh và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Công trình Thủy điện Tân Thượng phát điện với công suất lắp máy: Nlm=22,00MW, điện lượng trung bình năm Etb= 92,42×10kWh cấp lên lưới điện Quốc gia.

2. Nguồn vốn cho dự án: 

Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay ngân hàng.

 

Các Nhà thầu tham gia chào giá có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại địa chỉ:

Công ty cổ phần Năng lượng Tân Thượng

Địa chỉ: Số 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, Tp. PleiKu, tỉnh Gia Lai 

Tel: 0593.748915

Fax: 0593.747366

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương Thủy- Số điện thoại: 0919 66 44 67.

Tải về: THÔNG BÁO MỜI THẦU 01

             THÔNG BÁO MỜI THẦU 02

 

               Lâm Đồng, ngày 14 tháng 8 năm 2016
                           GIÁM ĐỐC


              Nguyễn Văn Nguyên