Công ty Cà phê Gia Lai và Chè Biển hồ tổ chức thành công Đại hội đầu tiên sau Cổ phần hóa

Ngày 11/9, Công ty CP Cà phê Gia Lai và Công ty CP Chè Biển hồ đã đồng loạt tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức sau cổ phần hóa các công ty. Hiện Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) là nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ 51% cổ phần.

Đại hội các công ty đã thông qua nhiều kế hoạch quan trọng nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Đại hội đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT,  Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát mới. Trong đó, Công ty CP Cà phê Gia Lai với 05 thành viên HĐQT do ông Trịnh Đình Trường làm Chủ tịch, ông Trịnh Quang Hưng nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc. Công ty CP Cà phê Gia Lai với 07 thành viên HĐQT do ông Trịnh Quang Hưng làm Chủ tịch, ông  Trịnh Đình Trường nắm vị trí Tổng Giám đốc. 


Đại hội cổ đông lần đầu tiên Công ty CP Cà phê Gia Lai sau cổ phần hóa

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT ĐLGL khẳng định:“ Ban Lãnh đạo mới sẽ áp dụng công nghệ cao, tiên tiến trong hoạt động sản xuất nhằm tăng năng suất, giữ vững thương hiệu chè đã hình thành hơn 100 năm, thương hiệu cà phê Gia Lai hình thành hơn 40 năm qua, đồng thời, đưa thương hiệu chè và cà phêtỉnh nhà phát triển không chỉ trong nước mà còn vươn tầm ra thế giới.

Để làm được điều đó, ông Bùi Pháp đề nghị Ban Lãnh đạo các công ty áp dụng công nghệ quản trị mới nhất, đưa ra những quyết sách thiết thực nhất, mang lại hiệu quả cao tr