ĐHCĐ DL1: Phát hành 15 triệu cổ phiếu hoán đổi, tăng vốn điều lệ gấp 6 lần

Phát hành trên 15 triệu cổ phiếu hoán đổi  là nội dung quan trọng nhất được thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển Dich vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai ( HNX: DL1) diễn ra sáng ngày 29/5.

Theo đó, DL1 sẽ phát hành 3,360 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP Chế biến gỗ Đức Long Gia Lai đồng thời phát hành 12,076 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, tỷ lệ hoán đổi đối với cả 2 công ty 1:1, giá chuyển đổi 10.000 đồng/ cp.

Sau phát hành, vốn điều lệ DL1 tăng từ 31 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DL1 trong việc huy động vốn từ ngân hàng, tổ chức phi tín dụng và nhà đầu tư khác.

Phương án phát hành này nằm trong chiến lược hướng tới sự đa dạng ngành nghề kinh doanh với mục tiêu trước mắt là phát triển thêm hoạt động kinh doanh trong mảng chế biến gỗ và khai khoáng. Nhờ đó, DL1 sẽ gia tăng được doanh thu và lợi nhuận ngay sau khi hoán đổi cổ phiếu 2 công ty thành công. Dự kiến năm 2015, doanh thu DL1 sẽ đạt 80 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông DL1 cũng đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát và 1 thành viên HĐQT, đồng thời Đại hội cũng quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

Đoàn chủ tọa Đại hội

Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội 

 


MT