ĐHCĐ DLG: Các lĩnh vực tái cấu trúc đóng góp đến 90% doanh thu 2015

Năm 2015, ngành sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử sẽ ghi nhận 1.200 tỷ đồng doanh thu về cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai ( Mã CK: DLG). Đây là nội dung đã được HĐQT DLG khẳng định tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra sáng ngày 24/4.

Năm nay, DLG đặt trọng tâm doanh thu lợi nhuận vào các lĩnh vực trọng điểm trong chiến lược tái cấu trúc bao gồm: Nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng và sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử. Với mục tiêu 2.500 tỷ doanh thu và 265 tỷ đồng lợi nhuận, Ban điều hành DLG khẳng định hoàn toàn có cơ sở để thực hiện thành công kế hoạch này. Ngoài các lĩnh vực truyền thống như sản xuất và chế biến gỗ, các hoạt động cung cấp dịch vụ, khai thác và chế biến khoáng sản…tiếp tục ghi nhận doanh thu ổn định. Năm 2015, ngành nông nghiệp với các dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt và trồng cây nông nghiệp ngắn ngày tiếp tục giúp DLG gặt hái khoảng 200 tỷ đồng doanh thu. Cùng với đó, lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng với 2 dự án BOT Gia Lai và BOT Đăk Nông sẽ chính thức đi vào thu phí hoàn vốn dự án thông qua 4 trạm thu phí, tổng mức doanh thu từ hoạt động thi công xây dựng, thu phí đạt trên 600 tỷ đồng, hoạt động này cũng kéo theo các khoản doanh thu không nhỏ từ sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng. 


Đại hội cổ đông DLG thông qua phương án phát hành hơn 205 triệu cổ phiếu

Đặc biệt, nhà máy Sản xuất linh kiện điện tử Ansen DLG thu được từ đợt hoán đổi cổ phiếu với Mass Noble đang hoạt động rất ổn định và giữ được thị trường tiêu thụ truyền thống. Năm 2015, với 1.200 tỷ đồng doanh thu nhà máy này sẽ đóng góp đến 48% trong tổng doanh thu của DLG. 

Ngoài kế hoạch doanh thu lợi nhuận đột phá so với năm 2014, Đại hội cổ đông DLG lần này cũng thông qua phương án phát hành thêm hơn 205 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên gần 3.550 tỷ đồng. Với hàng loạt kế hoạch nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD, dự kiến năm nay DLG sẽ bứt phá mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2015-2019. 

 

Mai Tiên