DLG nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty điện lên 99,3%

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn trong lĩnh vực Năng lượng, cụ thể ở mảng kinh doanh thủy điện, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai ( HOSE: DLG) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần công ty CP Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai (Công ty điện). 

Theo đó, DLG sẽ thu mua cổ phần từ các cá nhân để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty điện lên 99,3%, nắm quyền chi phối hoàn toàn đối với công ty này. Hiện nay, ngoài thủy điện Tà Nung đang hoạt động ổn định tại Lâm Đồng, công ty điện vừa đưa vào hoạt động thủy điện Đăk Pô Cô với công suất lắp máy 16,5 MW từ tháng 2.2018. Với sản lượng điện 67 triệu KWh/năm, công trình này sẽ mang về không dưới 80 tỷ đồng mỗi năm. 
Việc thu mua số cổ phần rất lớn để nắm quyền chi phối công ty điện, chính thức sở hữu các nhà máy thủy điện do công ty này đã và đang trong quá trình đầu tư, khai thác  không nằm ngoài mục tiêu mở rộng và phát triển lĩnh vực năng lượng. DLG lên kế hoạch sẽ phát triển hệ thống 08 dự án thủy điện tại khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn từ nay đến năm 2023. Bên cạnh  hoạt động đầu tư xây dựng thủy điện, DLG cũng đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng các dự án năng lượng mặt trời tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Lai. 
Mai Tiên