ĐLGL TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Sáng ngày 8/10, Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức cuộc họp HĐQT mở rộng, đánh giá kết quả hoạt động SXKD, đầu tư 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư 3 tháng cuối năm 2015.  Ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp cùng sự tham gia của các thành viênHĐQT, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các công ty thành viên.

 

Theo đó, dưới sự tập trung chỉ đạo trực tiếp, sát sao của HĐQT và Ban TGĐ cùng sự nỗ lực của các công ty thành viên, hoạt động SXKD của Đức Long Gia Lai tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng ổn định trong 9 tháng đầu năm 2015. Hầu hết các đơn vị thành viên đều đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được HĐQT đề ra. 
Để tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đạt được trong 9 tháng qua, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo trong 3 tháng cuối năm, các công ty thành viên tập trung toàn lực, tận dụng các lợi thế trong giai đoạn đất nước hội nhập TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương), mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh,  phát huy thế mạnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015. 

 


MT