ĐLGL tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 12/7, Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị do ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT chủ trì với sự tham dự của toàn thể Ban Lãnh đạo Tập đoàn và hơn 30 lãnh đạo thuộc các công ty thành viên. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, các đơn vị thành viên quyết liệt triển khai kế hoạch, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, hầu hết các công ty đều cơ bản đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh việc biểu dương thành tích đạt được, tại Hội nghị, Ông Bùi Pháp cũng lưu ý những mặt chưa đạt và những tồn tại hạn chế trong từng mảng kinh doanh. Từ đó, đưa ra các định hướng chiến lược phát triển, chỉ đạo các công ty thành viên khắc phục tồn tại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,tối ưu hóa lợi nhuận nhằm đạt hiệu quả cao. 

Đối với các dự án đang trong giai đoạn đầu tư, ông Bùi Pháp đốc thúc các công ty đẩy nhanh tiến độ, bao gồm các dự án năng lượng (thủy điện, điện mặt trời), bất động sản, xây dựng khách sạn, cơ sở hạ tầng... Các dự án đã đi vào hoạt động, ông Pháp yêu cầu phải duy trì ổn định, ghi nhận nguồn thu đảm bảo cán đích mục tiêu đã đề ra. 

Mai Tiên