ĐLGL ủng hộ 15 tỷ đồng cho chương trình “Nhịp cầu yêu thương”

Hưởng ứng cuộc vận động, phát động phong trào chung tay xây cầu treo dân sinh cho bà con vùng sâu, vùng xa trong chương trình “Nhịp cầu thương thương” , Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã ủng hộ 15 tỷ đồng xây dựng cầu treo cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Hoạt động này có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo điều kiện cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa có cuộc sống tốt hơn.

Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” được Bộ GTVT phát động đầu tháng 01 vừa qua xuất phát từ thực tế người dân ở các vùng nông thôn, miền núi đi lại rất vất vả, có những khu vực chỉ vì cách một con suối, khúc sông nhưng người dân phải đi vòng hàng mấy chục cây số. Chương trình thực hiện trong thời gian từ nay đến năm 2017 với tổng số 4.145 cầu tại 50 tỉnh, thành phố cả nước, trong đó có 481 cầu treo dân sinh với tổng mức đầu tư 8.339 tỷ đồng.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Tây Nguyên, Tập đoàn Đức Long Gia Lai ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình đối với hoạt động an sinh xã hội khu vực Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung. Ngoài ủng hộ chương trình “Nhịp cầu yêu thương”, những năm qua, ĐLGL cũng là một trong những đơn vị tích cực trong các chương trình gây quỹ từ thiện đóng góp không nhỏ trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai, khu vực Tây Nguyên cũng như trong cả nước.  

MT