Doanh thu mảng linh kiện điện tử của DLG ước đạt 85 triệu USD trong năm 2018

Theo công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE:DLG), hoạt động sản xuất linh kiện điện tử tại 02 công ty Ansen (Trung Quốc) và Han Bit (Hàn Quốc) trong năm 2018 có những bước tăng trưởng ấn tượng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

Cụ thể, doanh thu năm 2018 ước đạt 85 triệu USD (tương đương hơn 1.900 tỷ đồng), lợi nhuận đạt khoảng 4 triệu USD (tương đương 100 tỷ đồng). 

Trên thực tế, kể từ khi mở rộng sang lĩnh vực này, sản xuất linh kiện điện tử luôn trở thành “quán quân” đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho DLG. Đặc biệt, mức đóng góp luôn gia tăng từ 10-20% qua các năm. Năm 2016 sản xuất linh kiện điện tử đóng góp 44% tổng cơ cấu doanh thu của DLG, năm 2017 tăng lên mức 55%. Với kết quả như hiện nay, dự kiến năm 2018 sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục đóng góp từ 50-60% tổng doanh thu. 

Ông Paul Anthony Murphy (người Anh), Tổng Giám đốc điều hành công ty ANSEN cho biết, để giữ được đà tăng trưởng ổn định,  ngoài việc phải duy trì  và tăng cường đơn hàng với các đối tác lớn tại thị trường Mỹ (Canon, Azad international, Whirlpool, Honeywell), Hàn Quốc (Sam Sung,LG, Huyndai), Nhật Bản (Sony, Panasonic)... DLG cũng không ngừng nghiên cứu, đưa ra các dòng sản phẩm mới, tiện ích, theo sát nhu cầu của khách hàng và giá cả phù hợp để thu hút nhiều đơn hàng, đồng thời mở rộng quy mô sang các thị trường tiềm năng khác. 
Mai Tiên