Tập đoàn ĐLGL tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III

Sáng ngày 10/5 tại Hội trường tổ dân phố 5, phường Phù Đổng, Chi bộ công ty CP Tập đoàn ĐLGL tổ chức Đại hội lần thứ III nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ đã triển khai tốt các mặt hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hình  doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước theo Quy định 170/QĐ-BCT của Bộ Chinh trị. Tập thể Chi bộ cùng với lãnh đạo Công ty chủ động  nắm bắt tình hình, tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư, phát triển và huy động vốn, giải quyết việc làm và bảo đảm thu nhập cho người lao động trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, phấn đấu doanh thu và lợi nhuận tăng đều hàng năm...

Bước sang nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ quan trọng của Chi bộ là phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn đề ra giải pháp hiệu quả để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, duy trì tăng trưởng và phát triển chung của Tập đoàn, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm để doanh nghiệp phát triển có hiệu quả; từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa, gia tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư công nghệ hiện đại, sạch, thân thiện môi trường; phát triển sản xuất gắn với việc bảo vệ môi trường

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng-Phó Tổng Giám đốc, giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020).