Tổng Giám đốc DLG đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu

Thông tin vừa được DLG công bố, ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc công ty đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu. 

Ông Kiên hiện đang nắm giữ hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,71%. Dự kiến, sau khi thực hiện xong giao dịch lần này, ông kiên sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 4,05% với  trên 12 triệu cổ phiếu. 

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 26/12/2018 đến 10/1/2019.

Ông Kiên cho biết, gần đây, trên thị trường xuất hiện khá nhiều thông tin tiêu cực tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu DLG, khiến giá cổ phiếu không phản ánh đúng tình hình thực tế hoạt động của công ty.

 Vì vậy, việc đăng ký mua cổ phiếu lần này không chỉ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, củng cố vị trí điều hành, mà qua đây, người đại diện theo pháp luật của DLG cũng muốn khẳng định với cổ đông, nhà đầu tư quyết tâm điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đối với công ty và đây cũng như lời khẳng định một lần nữa, các hoạt động của công ty đang diễn ra bình thường, hàng loạt dự án đã và đang triển khai theo đúng tiến độ, hoạt động của các công ty thành viên duy trì ổn định. 

Mai Tiên